Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”, działający przy Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku, to jedna z najstarszych tego typu grup nie tylko w województwie, ale też w Polsce. Rozpoczął swoją działalność w 1953 r., z inicjatywy prof. Stefana Sobierajskiego, a w 1956 r. połączył się z zespołem Związku Zawodowego Pracowników Drogowych „Podlasie”. „Gazeta Białostocka” zainicjowała wtedy plebiscyt na określenie nowo powstałej grupy, w którym wygrała nazwa „Kurpie Zielone”.

Nieprzerwana, 65-letnia działalność zespołu jest zjawiskiem bez wątpienia wyjątkowym. Obecnie Kurpie Zielone liczą prawie stu członków, ale od momentu powstania, w grupie tańczyło, śpiewało i grało ponad dwa tysiące osób. Zespół tworzą studenci i uczniowie oraz osoby pracujące, nie tylko z Białegostoku, ale z całego województwa podlaskiego (m.in. z Grajewa, Siemiatycz, Hajnówki czy Suwałk), a nawet z innych regionów Polski (Ełk, Warszawa). Oprócz grupy dorosłej funkcjonują też sekcja młodzieżowa oraz trzy grupy dziecięce, tzw. Małe Kurpie.

Od samego początku repertuar zespołu opierał się przede wszystkim na tradycjach sąsiadujących ze sobą regionów: Podlasia, Kurpi Zielonych i Kurpi Białych, ale stale wzbogacany jest o nowe kompozycje. Obecnie grupa prezentuje nie tylko folklor z terenu województwa podlaskiego, ale też ziem górskich (Spisz, Orawa, Żywiecczyzna, Ziemia Sądecka, Beskid Niski) i innych regionów. Ponadto, z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, oferta repertuarowa poszerzyła się o nowe opracowania choreograficzne polskich tańców narodowych, a w ramach obchodów Roku Moniuszki o kompozycje taneczno-wokalne inspirowane jego twórczością. 

W ciągu 65 lat działalności zespół dał blisko dwa tysiące koncertów, które obejrzało ponad milion widzów, występował w niemal całej Polsce oraz w ponad dwudziestu krajach Europy, Azji i Ameryki. Najważniejszym celem Kurpi Zielonych jest działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, pielęgnowanie tradycji ludowych Podlasia i Kurpiowszczyzny, popularyzowanie najpiękniejszych pieśni i tańców polskich oraz ich prezentacja w formie scenicznych opracowań. 

Przez wiele lat repertuar Kurpi Zielonych tworzyli kierownik artystyczny Andrzej Dyrdał oraz choreograf Wiesław Dąbrowski. Od 2016 roku nowy program grupy przygotowuje choreograf Mariusz Żwierko, kierownik artystyczny zespołu, a kierownikiem muzycznym jest Andrzej Grzybowski.


Integralną częścią Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” są od 2017 roku jego grupy dziecięce, które swoją działalność rozpoczęły w 2005 roku przy Przedszkolu Integracyjnym nr 26 w Białymstoku z inicjatywy i pod okiem Grażyny Kuklińskiej, początkowo pod nazwą „Podlasiaki”.  W 2008 r. zespół przeszedł pod skrzydła Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, a w grudniu tegoż roku wystąpił w koncercie Jubileuszu 55-lecia ZPiT „Kurpie Zielone” i przyjął nazwę „Małe Kurpie”.  Od samego początku bierze czynny udział w uświetnianiu imprez w Białymstoku i województwie. W swoich programach artystycznych prezentuje opracowane scenicznie tańce i zabawy ludowe z różnych regionów Polski: Kurpi Zielonych, Mazur, Suwalszczyzny, Warmii oraz Orawy.  Od roku 2017 instruktorem grup dziecięcych jest Agnieszka Ondruch-Sikora. 


Więcej archiwalnych zdjęć znajdziecie na stronie Podlaskich Zbiorów Cyfrowych, na której istnieje możliwość obejrzenia cyfrowych wersji materiałów dotyczących dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

http://www.podlaskiezbiorycyfrowe.pl