Siedziba zespołu:

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku
Spodki PIK
ul. św. Rocha 14
15-879 Białystok
tel./fax (+48) 85 744 63 13, tel. (+48) 85 749 60 50
e-mail: kurpie.zielone@pikpodlaskie.pl

Kierownik ZPiT „Kurpie Zielone”
Mariusz Żwierko – sprawy artystyczne oraz pozaartystyczne

e-mail: m.zwierko@pikpodlaskie.pl